Topbanner

 

 

Hej - Velkommen til vores hjemmeside om Aberdeen Angus kødkvæg !

 

Lidt om ejendommen

Vores ejendom er beliggende i et naturskønt område ved Egtved, som ligger 10 km. nordøst for Kolding. Vi overtog ejendommen i meget udtjent stand i 1995 og påbegyndte således i 1996 en total nyopførelse af ejendommen.

år 2000 var vi efterhånden så meget på plads, at vi kunne anskaffe vores Angus besætning, der idag består af 15 registrede moderdyr.

I 2003/2008 har vi opført ny læbygning til dyrene og senest i 2010 har vi købt yderligere landbrugsjord, således at der idag hører et jordtilligende til ejendommen på godt 20 hektar.

 

Lidt om Angus besætningen

Ud fra devisen "Lidt, men godt" driver vi en forholdsvis lille avlsbesætning med 15-20 moderdyr af racen Aberdeen  Angus. Siden besætningens opstart i år 2000 har vi insemineret alle vores moderdyr. Vi har således idag moderdyr efter de bedste udenlandske insemineringstyre, som har været til rådighed for avlen i Danmark i de seneste år såsom Transformer 100 EAR, Ankonian Elixir 100, SAF 598 Bando 5175. Derudover er Høgsgaard Royal og Ajshøj Shuman blandt det fædrene ophav til vores moderdyr.

 

Vi har primært sorte Angus omend en tilfældighed afgjorde, at vi også skulle til at avle på den røde Angus. En kombination af Spangager Tommy Boy med SAF 598 Bando 5175 som morfar resulterede i en rød Angus kvie, som er på vej ind i vores avlsarbejde. Kvien er insemineret med en indkøbt Canadisk sædtyr Red DMM Brylor Thump 2T, som vi venter giver en kalv i maj måned 2010.

 

I 2006 har vi hjemtaget enbryoner fra USA efter forskellig afstamning. Som et resultat af dette fik vi således i 2007 2 stk. ET-tyrkalve efter Twin Valley Precession E161 med B/R New Design 323 som morfar. En super afstamning med fokus på slagtekvalitet, middel fødselsvægte og medium størrelse. Den ene af ET-kalvene er således idag vore foldtyr, Bølling Cato ET, hvor vi i 2009 fik de første kalve efter ham - og vi må sige, at det ser rigtig godt ud.

 

Trods en super foldtyr har vi valgt at inseminere vores bedste køer. Dette skal sikre, at vi til stadighed har den nyeste og bedste genetik tilgængelig i Danmark. I 2009 har vi indkøbt sæd efter bl.a. Rawburn Rommel, Bramley Grange Black Brindley d064 og Red DMM Brylor Thump 2T.

 

Hjemmesiden er sidst opdateret den 17. marts 2013, hvor følgende er tilføjet/opdateret:

 Salgslisten er opdateret - se under AVLSDYR TIL SALG.

 

 

 

 

 

 

Bølling Aberdeen Angus

v/ Jane & Anders Hjorth

Knudsbølvej 12, Bølling, 6040 Egtved

Telefon 75551727/28445899

 Mail: bollingangus@gmail.com